Każdego roku opłaty za przedszkole ustala Rada Miejska w Kolbuszowej. Reguluje to uchwała nr VI/66/11 z dnia 25.03.2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa. Opłata za przedszkole (10 godzin) wynosi 1zł.

Zwrot opłaty dbywa się w formie odpowiednio proporcjonalnego odpisu za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu w kolejnym miesiącu.
Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, za każdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki żywieniowej w formie odpisu w kolejnym miesiącu.

Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców (wrzesień) ustalona została wysokość składki na Radę Rodziców w 2 ratach po 35 zł, z której pieniądze są przeznaczone na organizację imprez okolicznościowych, paczek Mikołajkowych, zabawy Noworocznej, Dnia Babci i Dziadka, wycieczek, Święta Rodziny oraz zakończenia roku szkolnego.
W ramach zajęć dodatkowych w naszej ofercie znajdują się:
* rytmika
* język angielski
* gimnastyka korekcyjna
* logopedia
* teatrzyki

W wachlarzu ofert dla dzieci i rodziców występują:

* wycieczki autokarowe
* spotkania grupowe i ogólne z prelekcjami
* zajęcia otwarte dla rodziców
* festyny i uroczystości rodzinne
* kiermasze prac dzieci.